Rapportering av bi-virkning / uønsket hendelse eller effekter av bruk/andre sikkerhetsproblemer
Kontakt:   pvno@karopharma.com

For å kunne rapportere en uønsket hendelse/bi-virkning assosiert med et Karo Healthcare produkt, kontakt legemiddelmyndighetene eller kontaktinformasjonen ovenfor.

Den globale avdelingen for pasientsikkerhet i Karo Healthcare jobber kontinuerlig med å identifisere, analysere, overvåke og rapportere potensielle bi-virkninger og andre potensielle risker for å sikre at nytten overstiger risiko og forblir prositive under hele livstiden til legemiddelet. Legemiddelmyndighetene over hele verden overvåker også pasientsikkerheten.

Hensikten med den kontinuerlige overvåkningen er å oppdage sikkertsproblemer slik som en skadelig utilsiktet reaksjon på et legemiddel eller endret frekvens av en kjent bi-virkning. Overvåkningen gir økt kunnskap om legemiddelet og kan føre til tiltak som for eksempel oppdatert produktinformasjon, begrensninger i bruksområder eller komplementerende informasjon til legemiddelmyndighetene.

Uønsket hendelse / bi-virkning
En uønsket händelse/biverkning er en uheldig medisinsk hendelse eller forverring av sykdomstilstanden etter eller ved eksponering for legemiddelet, uavhengig av om det foreligger en årsakssammenheng eller ikke.

Uhelding medisinsk hendelse er en uventet og utilsiktet hendelse, slik som symptom (eksempelvis utslag, illebefinnende, diare) eller sykdom (eksempelvis hypoteros, anemi, psoriasis) eller avvikende funn eller forandringer i elektrokardiogram, som kan assosieres til bruk av legemiddel, men ikke nødvendigvis er koblet til legemiddelet.

Annen sikkerhetsinformasjon som vi kontinuerlig samler inn er overdosering, interaksjoner, legemiddel anvending utenfor godkjent bruksområde og om vårt legemiddel har blitt benyttet ved graviditet.

Vi er pålagt å samle inn, analysere og reagere på eventuell ny informasjon om nytte og risiko balansen på våre produkter.

Vi kommer eventuelt til å kontakte deg for ytterligere informasjon og oppfølging.

All informasjon og dine personalia som du deler med oss vil bli konfidensielt behandlet i henhold til norske lovverket og interne Karo Healthcare regler.

Mer detaljert informasjon om dette:  https://www.karohealthcare.com/privacy-policy-com/