Tilbyr “Smart choices for everyday healthcare”

Karo Pharma er et legemiddelselskap. Vi styres av vårt felles formål om å hjelpe folk til å holde seg friske. God helse innebærer å unngå alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse. Det betyr også å kunne ha kontroll over sin egen helse og kjenne seg frisk. Hver dag.

Vi eier og markedsfører en rekke veldokumenterte og sterke varemerker innenfor hverdagshelse. Vi hjelper mennesker med å ta gode beslutninger og velge produkter som kan forebygge eller behandle et problem de har.

Vi vil gi mennesker kontroll over sin egen hverdagshelse. Vi ønsker å tilby forbruker muligheten til å foreta smartere valg. På denne måten ønsker vi å bidra til å øke menneskers livskvalitet og bidra til en mulighet for å leve livet fult ut.

Bidrar til et friskere samfunn

Karo Pharma vil være med på å skape en friskere og mer bærekraftig framtid. For at dette skal kunne skje har vi definert våre viktigste forpliktelser:

Samfunn

Vi vil bidra med å øke standarden for helse og velvære i samfunnet gjennom å tilby gode helseprodukter og tjenester. Vi jobber for å øke bevissthet og kunnskap om hverdagshelse – samt motvirke stigmatisering – for å sørge for at helseproblemer i hverdagen tas på alvor og behandles.

Miljø

Vi arbeider kontinuerlig med å optimalisere vår verdikjede. Dette betyr at vi jobber tett med våre leverandører og kunder for å minske avfall og minimere miljøpåvirkningen av våre foretningsaktivteter.

Samarbeidspartnere

Vi vil være en pålitelig samarbeidspartner for alle som vi samarbeider med – kunder, leverandører, konsulenter, myndigheter etc. Vi ønsker å være effektive problemløsere med en vinnende holdning og stor integritet.

Kunder og helsepersonell

Vi er engasjert i våre kunder og helsepersonell på alle våre markeder for å være sikre på at vi møter forbrukerens behov. Innsikten fra disse møtene inspirerer til nye produkter, nye tjenester og support for sluttbrukeren.

Forbrukere

Vi vil øke bevisstheten rundt alle behandlingsmuligheter som finnes i våre kategorier. Det er på den måten vi bidrar med å øke livskvaliteten og bryte ned barrierer som iblant hindrer mennesker fra å behandle sine hverdagsproblemer. Gjennom å engasjere oss i forbrukere, lærer vi oss mer om deres behov. Vi bruker innsikt til å forbedre våre kommersielle tilbud og gi bedre brukeropplevelser.

Ansatte

Vi ønsker å tiltrekke oss mennesker med sterk entreprenørskap. Vi vil skape en dynamisk arbeidsplass der kollektiv kunnskap, mangfoldig bakgrunn og omfattende erfaring møtes for å nå Karo Pharmas mål. Vi er en flat og ikke-byråkratisk organisasjon som gir folk muligheten til å ta egne beslutninger.

Våre verdier og vår arv

Vi tror på livslang læring og er stolt over å være en del av menneskers hverdag. Veiledet av innsikt fra verden rundt oss og et felles sett verdier, streber vi etter å levere på vår målsetting hver eneste dag.

Siden grunnleggelsen av Karo Pharma i 1987 har vi utvidet og endret den fundamentale retningen for selskapet, samtidig som vi fortsatt har som formål å forbedre helse og velvære for pasienter og forbrukere.

Våre fire grunnleggende verdier definerer hvem vi er og guider måten vi driver selskapet på.

Challenge/utfordre

Vi tør å utforske og utfordre konvensjoner i bransjen. Vi går alltid for det smarte valget. Om det finnes en bedre måte å gjøre ting på, så vil vi finne den.

Act/handling

Handlekraft ligger i våre gener. Når vi gjør noe, gjør vi det 100%, men aldri på bekostning av vår integritet. Vi oppnår våre mål gjennom tillit og god gjennomføring.

Connect/koble sammen

Vi jobber med våre kollegaer, partnere og forbrukere på tvers av funksjoner og landegrenser for å finne den beste veien fremover.

Care/Omsorg

Omsorg ligger til grunn for alt vi gjør. Vi bryr oss om menneskers helse og velvære, og vi bryr oss om verden rundt oss.